Slagle Nicolette

Tutkimuksen tavoite on tukea kansalaisten osallistumista saastuneen maan kunnostamiseen ja ennallistamisprosesseihin. Maan (ja veden) saastuessa lähiyhteisöt kärsivät käyttörajoituksista sekä mahdollisista hyvinvointivaikutuksista. Kun kansalaiset osallistuvat kunnostusprosessiin työpajojen, koulutuksen, kansalaistieteen ja muiden metodien kautta, voivat kunnostetut maa-alueet hyödyttää yhteisöjä laaja-alaisesti muutenkin kuin riskejä vähentämällä. Tutkimuksessani analysoin kahta valittua maa-aluetta, joilla on tehty kunnostustoimia, löytääkseni parhaat toimintatavat kansalaisten osallistamiseen ennallistamisprosesseihin. Tavoitteeni on kehittää tätä analyysia varten ekologisen oikeudenmukaisuuden viitekehys, jota on sen jälkeen mahdollista soveltaa muihin maa-alueisiin ja yhteisöihin.