Ekman Ellinoora

Tutkimuksessani selvitän runsasravinteisen metsäojitetun suon ennallistamisen välittömiä vaikutuksia kasvihuonekaasujen (KHK), metaanin (CH4) ja hiilidioksidin (CO2), päästöihin ja nieluihin. Jatkuvatoimisella pyörrekovarianssimenetelmällä kerättävä KHK-vuomittausaineisto, joka alkaa yli vuosi ennen ennallistamista ja tulee jatkumaan pitkälle sen jälkeen, on ainut laatuaan. Yhdessä muun tutkimusaineiston kanssa se tulee paljastamaan uutta tietoa maaperässä ja koko ekosysteemitasolla hiilen kierrossa ennallistamisen yhteydessä tapahtuvista muutoksista. Turvenäytteistä selvitän, miten ennallistaminen vaikuttaa CH4 tuotto- ja hapetuspotentiaaliin maassa. Lisäksi tavoitteena on parantaa HIMMELI-metaanimallia, jotta KHK-päästöjä ojitetuilta ja ennallistetuilta soilta voidaan ennustaa nykyistä paremmin.