Hall Katherine

Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kansalaisjärjestöjen roolia lajien suojelussa autoritaarisesti hallituissa valtioissa sekä sitä, millaisessa vuorovaikutuksessa järjestöt ovat kansainvälisiin ympäristöalan verkostoihin. Tutkimuksen avulla halutaan myös ymmärtää, miten autoritaarisissa poliittis-yhteiskunnallisissa ympäristöissä toimivat järjestöt tuovat demokraattisia periaatteita luonnonsuojelutoimintaansa, samalla luoden paikallisia demokraattisia tiloja, ja miten näitä tiloja voidaan käyttää sosiaalisen ja ympäristöä koskevan muutoksen aikaansaamiseen. Tutkimustulokset vahvistavat luonnonsuojelupolitiikkaa ja -käytäntöjä kamppailussa biodiversiteettikatoa vastaan.