Rawal Prakhar

Tässä hankkeessa tutkitaan kosteikkojen lintuyhteisöjen kahta näkökohtaa – monimuotoisuutta ja lisääntymismenestystä – kahdessa erilaisessa tutkimusjärjestelmässä, Intiassa ja Suomessa. Näiden näkökohtien taustalla olevien tekijöiden tunnistaminen kahdella alueella auttaa varmistamaan, että sopivia pesimä- ja talvehtimiskosteikkoja voidaan hoitaa, ennallistaa ja rakentaa tehokkaammin lintuyhteisöille. Koska kosteikkoja katoaa maailmanlaajuisesti ennennäkemättömällä nopeudella, ja vesilintupopulaatiot vähenevät maailmanlaajuisesti, tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat elintärkeää tietoa kosteikkojen ennallistamishankkeiden suunnitteluun.