Haaslahti Ellen

Operaatio Arktiksen tavoite on levittää sekä yleistajuistaa tutkimustietoa ilmastonkorjauksesta ja ilmastojärjestelmien keikahduspisteistä. Hankkeessa tehdään kokonaisvaltaista riskianalyysia ilmaston kuumentamiseen ja luonnonjärjestelmien tilanteeseen liittyen nuoren sukupolven kannalta relevanteista lähtökohdista. Hanke tuo yhteen tutkijoita, nuoria, päättäjiä, yrityksiä, ympäristötoimijoita ja muita organisaatioita verkostoinnin, tiedeviestinnän sekä yhteisten tapahtumien kautta. Operaatio Arktis avaa välttämättömän keskustelun arktisten ilmastojärjestelmien korjaamisesta osana ilmastonmuutoksen kokonaisvaltaista ratkaisua. Vuonna 2023 Operaatio Arktis julkaisee kirjallisen esityksen ilmastonkorjauksen tarpeesta sekä järjestää kansainvälisen ilmastonkorjauskonferenssin Helsingissä.