Ding Jing

Tutkimushanke selvittää kestävyysmurroksen yhteyttä työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan. Sen tavoitteena on kehittää uusi ”vihreän työvoimapolitiikan” käsite vaihtoehtona perinteiselle produktivistiselle työvoimapolitiikalle. Tarkoituksena on löytää ”ympäristö vrs. työpaikat” -dilemman selättäviä politiikkaratkaisuja, jotta vältetään tilanteet, joissa uusia työpaikkoja luodaan ympäristöseurauksista välittämättä ja tilanteet, joissa ajetaan alas hiili-intensiivistä työtä ilman, että uudistetaan sosiaaliturvaa.

Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään universaaleja, kestävyyttä painottavia työvoimapoliittisia työkaluja sekä inklusiivisempaa, ilmaston huomioivaa sosiaaliturvaa, jonka avulla voi työllistyä nykyistä kestävämmällä tavalla.