Tsytlishvili Kateryna

Tämä tutkimus tarjoaa uusia yhdistäviä malleja ja työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida parempia jätevedenkäsittelystrategioita antibioottien hallintaan kylmillä alueilla. Edistyksellisten hapetusprosessien käytöllä voidaan saavuttaa epäpuhtauksien täydellinen muuntuminen biologisesti hajoavimmiksi välituotteiksi. Siten edistyksellisten hapetusprosessien ja biologisten prosessien yhdistämisen mahdolliset edut vaikuttavat lupaavalta vaihtoehdolta useiden vaikeasti hajoavien saasteiden käsittelyyn, koska mikrobit voivat helposti käyttää ravintonaan näiden yhdisteiden lukuisia hapettumistuotteita. Näitä tietoja tulevat hyödyntämään vesilaitokset, ympäristöviranomaiset, prosessisuunnittelijat ja jätevesialan prosessikehitysyritykset ja antavat arvokasta lisätietoa jätevesien käsittelystä Pohjoismaiden ja muiden Euroopan maiden tutkijoille ja päättäjille.