Hopia Anu

Ruokaketju on suurin yksittäinen tekijä biodiversiteetin (BD) vähenemisessä. Elinkaarianalyysin avulla luomme yhteistyössä ruokapalvelutoimijoiden kanssa työkalupakin, joka sisältää 50 vaikutukseltaan tärkeän aineosan biodiversiteettijalanjäljet. Työkalupakki sisältää myös ohjausvälineen ruoka-alan ammattilaisille biodiversiteettiystävällisten aterioiden luomiseen, ruokapalveluille suunniteltuja malliateriareseptejä, sekä viestintä- ja koulutusmateriaaleja, jotka havainnollistavat elintarvikekategorioissa tehtävien muutosten vaikutusta BD-jalanjäljen pienenemisen. Tämä työkalu mahdollistaa ruokapalvelualan toimijoiden strategisen suunnittelun heidän kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamiseksi ja vahvistaa kuluttajien kykyä ympäristötietoisiin ruokavalintoihin.