Simolin Toni

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on sähköautojen latauskuorman ohjaumenetelmien kehitys käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös näiden ratkaisujen soveltuvuutta joustomarkkinoille. Tarkoituksena on edistää älykkäiden latausratkaisujen luontevaa käyttöä osana ärkipäiväistä elämää.