Lehtisalo Minna

Ihmiskunta on riippuvainen tehokkaista lääkkeistä, mutta niiden käyttö aiheuttaa kasvavan haasteen ympäristölle. Ongelmaan voidaan vaikuttaa lääkehuollon jokaisessa vaiheessa, mukaan lukien tarkoituksenmukaiseen lääkkeiden käyttöön ohjaavat yhteiskunnalliset rakenteet. Tätä varten tarvitaan runsaasti perustietoa alalle koulutettaville, ammatissa jo toimiville ja alan päätöksentekijöille. Lääkkeiden ympäristövaikutukset -oppikirjahanke tähtää tämän tiedon tuottamiseen sopivassa muodossa. Oppikirjahankkeen tavoitteena on vaikuttaa tulevien ja nykyisten ammattilaisten ymmärrykseen ja asenteisiin lääkkeiden ympäristövaikutuksiin liittyen ja luoda sitä kautta pohja kestävämpien lääkehoitokäytäntöjen kehittämiseen.