El Dairi Rami

Projektin päätavoite on havainnoida autonrenkaista peräisin olevien kemikaalien esiintymistä ja pitoisuutta Helsingin vesistöissä, sekä makeassa vedessä (Vantaanjoki) että merivedessä. Projektissa karakterisoidaan havaittujen kemikaalien vaikutusta Suomen vesistöjen selkärangattomien fysiologiaan ja käyttäytymiseen.