Legaki Nikoletta Zampeta

PLANET-projekti kehittää leikillistä interaktiivista visuaalista analytiikkaa (IVA), jolla tähdätään ilmastonmuutokseen ja biodiversiteetin suojeluun liittyvän tietolukutaidon opettamiseen. PLANET tuottaa dataan perustuvan mallin, jolla voidaan kehittää toimintaa ja päätöksentekoa. Projektin tavoitteita ovat:
-Ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin liittyvien IVA:n teorioiden, suunnittelumenetelmien ja olemassa olevien tulosten integroiminen
-Kokeiden empiiristen tulosten analysointi. Kokeita varten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan i) PLANETDataBook kirjallinen opetusmateriaali ii) leikilliset IVA-tyyliset web- ja VR-sovellukset, jotka perustuvat ihmisten käyttäytymiseen ja psykologisiin seurauksiin
-Määritellä viitekehys, jota voidaan käyttää suunnittelemaan leikillisiä IVA-strategioita, jotka haastavat ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään ja asenteitaan.