Tätä ratkaisen: Tea Törmänen haluaa muuttaa tutkitun tiedon toiminnaksi

Biologi Tea Törmäsen vetämä Ilmastotuubi-hanke edistää ilmastokriisin ratkaisua tarjoamalla nuorille tutkittua tietoa ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja ruoantuotannon ympäristövaikutuksista. Ilmastotuubi on toisen asteen opiskelijoille ja heidän opettajilleen suunnattu on kuuden videon sarja, jota tähdittävät tubettajat Arttu Lindeman, Jaakko Parkkali, Vinkare, Soikku ja Tume.

Tätä ratkaisen -sarjassa esittelemme säätiön apurahansaajia. Vuoden 2018 lopussa myönsimme apurahoja noin 2,7 miljoonan euron edestä. Tällä kertaa esittelyvuorossa on biologi Tea Törmänen ja Ilmastotuubi-hanke.

“Minulla on ollut tarve vaikuttaa asioihin pienestä asti. Äitini on poliittisesti aktiivinen, ja olin jo lapsena mukana kokouksissa ja seurasin tarkasti yhteiskunnallisia asioita. Muistan, että aivan ensimmäisiä kiinnostuksen kohteitani olivat eläimet ja ympäristönsuojelu. Olen ollut jäsenenä ympäristöjärjestöissä ja opiskellut yliopistotutkinnon biologian ja ympäristötieteiden alalta. Teen väitöskirjaa Helsingin yliopistossa, mutta projekti on nyt osaltani tauolla. Ilmastokriisi on niin akuutti, että minun on pakko keskittyä edistämään sen ratkaisemista. Minulle ei ole tärkeää, mitä kautta vaikutan. Kaikkein tärkeintä on päämäärä. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ympäristöongelmat ovat laajoja ja vakavia. Tutkittua tietoa asiasta on hirveästi, mutta sitä ei saada tällä hetkellä tarpeeksi hyvin käytäntöön. Yksilön valinnat ovat toki tärkeitä, mutta niillä ei voi mitenkään ratkaista koko kriisiä. Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tieto pitää saada muutettua laajamittaiseksi, kansainväliseksi toiminnaksi.

Idea Ilmastotuubi-hankkeesta syntyi, kun keskustelimme asiasta yhdessä eri aloilla työskentelevien energia- ja ilmastovaikuttajien kanssa. Tutustuin heihin Suomen Ekomodernistit -järjestössä, jossa toimin tällä hetkellä puheenjohtajana. Alusta asti oli selvää, että halusimme viestiä ympäristöaiheista nuorille ja käyttää kanavia, joita he seuraavat. Kohderyhmämme toisen asteen opiskelijat ovat aktiivisia vaikuttajia, jotka ovat pian myös äänestysikäisiä ja valitsemassa tulevaa opiskelupaikkaansa.

Ilmastotuubi on kuudesta Youtube-videosta koostuva sarja, jossa jokainen jakso keskittyy yhteen ympäristöongelmaan. Perustimme hankkeen toteuttavan työryhmän ja kokosimme lisäksi joukon asiantuntijoita, jotka toimivat taustalla tieteellisinä neuvonantajina. Mietimme aiheet ja näkökulmat yhdessä heidän kanssaan. Halusimme videoihin vetäjiksi itsemme sijaan tunnettuja, profiloituneita tubettajia. Sitä kautta uskomme saavamme tietoa myös sellaisille kohderyhmille, jotka eivät luultavasti ole jo valmiiksi kiinnostuneita aiheista tai perehtyneet tieteelliseen tutkimukseen.

Videoiden käsikirjoitukset syntyivät meidän ja tuotantoyhtiön yhteisten ideointihetkien pohjalta. Kirjasimme jokaiseen aihepiiriin liittyen kolme pointtia, jotka toivoimme tubettajien tuovan esille, mutta muutoin käsikirjoitus pidettiin aika vapaamuotoisena. Halusimme käsikirjoituksen mahdollistavan spontaaniuden ja toivoimme tubettajien muokkaavan sisällön heidän omaan suuhunsa sopivaksi. Jokaisessa jaksossa on vieraana yksi tai useampi asiantuntija. Osa heistä on ollut hankkeessa mukana alusta asti ja joitakin pyydettiin mukaan vasta kuvausvaiheessa. Lisäksi jokaiseen videoon kuuluu taustamateriaalipaketti, johon katsojat voivat perehtyä, jos haluavat lisätietoa aiheesta.

Kaikki sarjaan kuuluvat videot on nyt julkaistu. Jo sarjan ensimmäinen video keräsi yli 10 000 katsojaa, ja esimerkiksi Helsingin yliopistosta pyydettiin lupaa käyttää videoon kuuluvia materiaaleja. Projekti on saanut mukavasti näkyvyyttä, ja videot ovat saaneet positiivista palautetta esimerkiksi Youtuben kommenttiosiossa ja Instagramissa. Tällä hetkellä yritän saada hanketta vielä paremmin opettajien tietoisuuteen, jotta he voisivat käsitellä aihepiirejä oppitunneilla.

Haluan tehdä jotakin, missä pääsen vaikuttamaan suoraan ja saan tietoa käytäntöön. Olen opiskellut jatko-opintojeni osana tiedeviestintää, ja tätä projektia tehdessäni opin todella paljon sekä aiheista itsestään että tieteen yleistajuistamisesta. Aikomuksenani on palata väitöskirjatyöni pariin, mutta olen myös hakemassa apurahaa uusiin vastaaviin projekteihin. Minusta tuntuu, että olen nyt itselleni oikealla tiellä.”

Kuva: Splay

Katso kaikki vuonna 2018 rahoittamamme hankkeet täältä.