Syksyn 2019 apurahahaussa painottuivat hankkeet, jotka ratkovat useampaa ympäristöhaastetta yhtäaikaisesti

Nesslingin Säätiön vuoden 2019 yleinen apurahahaku päättyi 13.9. Määräaikaan mennessä vastaanotimme yhteensä 369 hakemusta, joissa ehdotetaan tutkimus- tai tutkimustiedon viestintä- ja jalkautushankkeita ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Kiitos hakijoille!

Säätiö pyysi hakukuulutuksessaan tutkijoilta ratkaisuehdotuksia globaaleihin ympäristöä ja ihmiskuntaa haastaviin ilmiöihin. Lähes puolet saapuneista hakemuksista lähestyy ympäristönsuojelua systeemisesti, eli mainitsee hankkeensa ratkaisevan useampaa ympäristöhaastetta yhtäaikaisesti. Suurimmassa osassa hankkeita läpileikkaavana teemana on ilmastonmuutos. Kuten aiempinakin vuosina, kaikista eniten rahoitusta haettiin väitöskirjatyöskentelyyn.

Wordcloud2019

Tutkimusrahoitushakemuksissa näkyi, miten ympäristöhaasteiden ratkaisuihin liittyvä tutkimus koskettaa hyvin erilaisia tieteenaloja. Lähes kolmasosassa tutkimushankkeista mainittiin niiden edustavan monitieteistä tutkimusta. Yksittäisiltä tieteenaloilta hakemuksia tuli perinteiseen tapaan eniten luonnontieteilijöiltä, tekniikan alan tutkijoilta ja yhteiskuntatieteilijöiltä. Heidän lisäkseen tutkimushankehakemuksia tuli myös humanisteilta, oikeus-, kasvatus- ja taloustieteilijöitä kuin myös taiteen ja terveyden tutkijoilta.

Nessling_Hakemukset-2019_FI_1092x982

Säätiö painottaa tutkijoiden yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja tutkimuksen viestintää, jotta tutkimuksen tulokset päätyisivät parantamaan ympäristön tilaa. Hakemuksessa vaadittava viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma ei enää herätä tutkijoiden joukossa ihmetystä, vaan suunnitelmat ovat pääsääntöisesti kunnianhimoisia ja huolella laadittu.

Nessling_Teemat-2019_FI_1800x819

Tutkimustiedon viestintä- ja jalkauttamishankehakemusten määrä kasvoi tänäkin vuonna, ja hakemuksia tuli hyvin erilaisilta toimijoilta. Erityisesti eri alojen taiteilijat ovat havahtuneet ympäristöhaasteisiin, joita he haluavat ratkoa taiteensa keinoin. Moni tutkimustiedon viestintä- ja jalkautushankkeiden hakemuksista liittyi nuorten ja lasten ympäristökasvatuksen, erityisesti ilmastokasvatuksen kehittämiseen. Myös ilmastoahdistuksen torjunta näkyi teemana monessa hakemuksessa.

Julkistamme apurahansaajat 13.11.2019. Lue blogistamme, miten rahoitettavat hankkeet valitaan.