Näin edistämme muutosta – Nesslingin Säätiön uudet apurahansaajat on valittu!

Ilmastonmuutospeli, pölyttäjäystävällistä maanviljelyä ja tekstiilikierrätyksen täyskäännös. Nesslingin Säätiö myönsi vuonna 2020 apurahaa hankkeille, jotka edistävät nykyisen elämäntapamme kokonaisvaltaista muutosta.

Nesslingin Säätiön syksyn 2020 yleisessä apurahahaussa myönnettiin apurahaa yhteensä 18 väitöskirja- ja jalkautushankkeelle. Tänä vuonna uusia rahoitettavia hankkeita yhdistävä teema on muutos. Tutkijat kasvatustieteilijöistä luonnontieteilijöihin pyrkivät hankkeillaan muuttamaan kokonaisia toimialoja kestävämpään suuntaan.

“Säätiön rahoitettavien hankkeiden lista on näyteikkuna, joka havainnollistaa miten erilaisilla sektoreilla tehdään muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Pohjalla on kuitenkin oltava vankkaa ymmärrystä niin luonnon kuin ihmisenkin toiminnasta, joka puoltaa myös perustutkimuksen rahoitusta”, kertoo säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola.

Apurahahaku oli vuonna 2020 kaksiosainen. Apurahaa pystyi hakemaan yleisessä haussa väitöskirjatutkimukseen ja tutkimustiedon jalkautushankkeisiin. Näiden lisäksi Säätiö avasi erikoishaun teemasta “Ihmisen talous ja terveys planeetan ekologisessa kriisissä”, jossa haetaan monitieteisiä tutkimushankkeita. Nyt marraskuussa 2020 julkaistiin apurahan saaneet väitöskirja- ja jalkautushankkeet. Erikoishaun tulokset selviävät alkuvuodesta 2021.

Vastaanotimme syksyllä yhteensä 228 hakemusta väitöskirja- ja jalkautushankkeilta. Myönsimme apurahan kahdeksalle prosentille saapuneista hakemuksista. Valintoja tehdessämme pohdimme monipuolisesti rahoitettavien hankkeiden kokoonpanoa: minkälaisella tutkimuksella ja tekemisellä tässä ajassa parhaiten ymmärretään ja ratkaistaan nähtävillä olevia ympäristöhaasteita sekä kuljetaan uusille poluille.

Haettujen ja myönnettyjen apurahojen lukumäärä oli vuonna 2020 huomattavasti pienempi kuin viime vuosina. Vähentyneen hakemusmäärän takana on tietoinen päätös: haluamme säätiössä suunnata rahoitusta fokusoidummin suuremmille ja pitkäkestoisemmille hankkeille, jotta valitut apurahansaajat saavat mahdollisuuden tehdä työtään pitkäjänteisemmin ja vaikuttavammin.

Tutustu listaan kaikista syksyn myönnetyistä apurahoista täällä.