Tekstiiliteollisuus tarvitsee hyviä esimerkkejä kiertotalousajattelusta

Sini Suomalainen

Nesslingin Säätiön syksyn 2020 yleisessä apurahahaussa myönnettiin apurahaa yhteensä 18 väitöskirja- ja jalkautushankkeelle. Sini Suomalainen FINIX-projektista sai apurahan tutkimustiedon jalkautushankkeeseen.

Sini Suomalainen, FINIX. Nessling apurahansaaja marraskuu 2020. Kuva: Miikka Pirinen
Copyright © 2020 Miikka Pirinen
Sini Suomalainen, FINIX. Nessling apurahansaaja marraskuu 2020. Kuva: Miikka Pirinen.

“Koko maailma on herännyt tekstiilien valtavaan määrään. Tekstiiliteollisuus aiheuttaa 10 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä ja 35 prosenttia merien mikromuovijätteestä. Jotta tilannetta voidaan parantaa, on ihmisten muutettava tapaa kuluttaa tekstiilejä.

Ajatus hankkeestamme syntyi, kun kuulimme että Suomeen ollaan perustamassa Pohjoismaiden ensimmäistä poistotekstiilien jalostuslaitosta. Jalostuslaitoksen perustamisen taustalla vaikuttaa EU:n asetus, joka velvoittaa jäsenmaat järjestämään poistotekstiilien erilliskeräyksen vuodesta 2025 alkaen. Kun tekstiilien keräys aloitetaan, kannattaa tekstiilejä myös hyödyntää jollain tavalla. Meidän tehtävämme on löytää tekstiilijätteen hyödyntäjiä ja saattaa heitä yhteen tekstiilijätteiden käsittelijöiden kassa.

Kun kunnat ja kaupungit keräävät poistotekstiilejä jalostukseen, tarvitsevat tekstiilien jalostajat menetelmiä, jotka tunnistavat tekstiilien eri kuitupitoisuudet. Tarvitsemme myös kemiallisia prosesseja, joissa eri kuidut erotetaan toisistaan, jotta niitä voidaan hyödyntää uudelleen. Hankkeemme on saanut alkunsa FINIX-tutkimusprojektista, josta löytyy tämä tekninen ja kemiallinen osaaminen sekä tutkittua tietoa kiertotalousekosysteemien rakentumisesta. Tärkeä kumppani hankkeessa on kiertotalousyritys Rester Oy, joka on perustamassa aikaisemmin mainitsemaani kierrätyslaitosta.

Tekstiilijätteestä syntyvien kierrätyskuitujen käyttömahdollisuudet ovat lähes loputtomat. Niistä voi luoda paitsi uusia vaatteita myös siivousvälineitä, terassikalusteita, suodattimia, seinävilloja ja muita rakennusmateriaaleja. Haluamme, että nämä mahdollisuudet tiedostetaan ja otetaan käyttöön.

Luomme hankkeessa yrityksille suunnattuja videoita ja materiaalikurssin. Näiden avulla kerromme kierrätystekstiilien eri käyttötavoista. Unelmamme on, että muutama iso suomalainen yritys tarttuisi ideoihimme ja lähtisi rohkeasti kokeilemaan kierrätystekstiilejä omilla toimialoillaan. Esimerkkien myötä kiertotalousajattelu saa parhaiten tulta alleen.

EU:n asetus tekstiilikeräyksestä astuu voimaan 2025, mutta Suomi on luvannut aloittaa (tekstiilien) keräyksen jo vuonna 2023. Ennen kuin voimme aloittaa, meillä pitää olla suunnitelma tekstiilien kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Aika toimia on juuri nyt.”

Sini Suomalainen on yksi vuoden 2020 apurahansaajista. Tutustu muihin apurahansaajiimme täällä.