Liity Nesslingin talliin edistämään kestävyys­murrosta – syksyn apurahahaku aukeaa 15. elokuuta!

Etsimme sinua, ympäristötutkija tai -toimija, joka edistät tutkimuksellasi ja työlläsi luonnon järjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta! Nesslingin Säätiön yleinen apurahahaku on tänä vuonna auki 15.8.–9.9., ja jaossa on yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Tutkijayhteisö jakaa ymmärryksen siitä, että elämme ratkaisevan toiminnan vuosikymmentä. Meillä on siis kiire saada aikaan muutos kohti ekologisesti kestävää tulevaisuutta, yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Uskomme, että tutkimuksella voidaan muuttaa maailmaa. 

Tuemme eri tieteenalojen tutkijoita sekä hankkeita, jotka näkevät itsensä osana tarvittavaa muutosta ja luonnonsysteemien turvaamista. 

Hae mukaan joukkoomme rakentamaan ekologisesti kestävää tulevaisuutta!

Mitä tarkoitamme luonnon järjestelmät turvaavalla kestävyysmurroksella?

Ekologisen kriisin keskellä yhteiskunnan ja sen eri osa-alueiden on muututtava huomioimaan planeetan rajat ja ihmisen riippuvuus luonnon järjestelmistä. ​

Kestävyysmurroksessa koko yhteiskunta ja sen kaikki osa-alueet kokevat nopeita muutoksia: politiikka, ihmiset, luonto, kaupunki ja maaseutu, tavat ajatella. Etsimme tieteellistä tutkimusta, joka mahdollistaa tai tukee kestävyysmurrosta nimenomaan luonnon järjestelmien ehdoilla. 

Tämä ei tarkoita, että tutkijalla tulisi olla vastaus kaiken uuden sopeuttamiseen. Pikemminkin tutkijan tulee ymmärtää, miten juuri hänen tutkimuksensa osallistuu luonnon järjestelmien turvaamiseen ja tarvittavan muutoksen ymmärtämiseen. Sen vuoksi myös perustutkimuksellinen hanke voi sopia säätiömme rahoitettavaksi, kunhan tutkija ymmärtää ja pystyy sanoittamaan tutkimuksensa roolin ympäristöhaasteiden ratkaisussa, sekä tutkimuksen yhteiskunnallisen relevanssin.

Luonnon järjestelmillä tarkoitetaan muiden lajien ja niiden elinympäristöjen muodostamia systeemejä, jotka kannattelevat kaikkea elämää, myös meidän ihmisten. 

Ketkä voivat hakea meiltä tänä vuonna apurahaa?

Säätiön rahoitettavaksi soveltuvat kuitenkin yhtä lailla monitieteiset kuin yksittäisten tieteenalojen hankkeet ja soveltavan tutkimuksen lisäksi perustutkimukselliset hankkeet. Säätiö tukee erityisesti hankkeita, jotka edistävät eri tieteenalojen tai sektoreiden välistä yhteistyötä ja tiedon siirtymistä tiedon käyttäjille viestimällä ja yhteistyössä. 

Apurahanhakijan pitää perustella hakkeensa rooli kestävyysmurroksen edistämisessä luonnon järjestelmien turvaamiseksi.​

Tänä vuonna rahoitamme toimijoita seuraavasti:

  • Henkilökohtaiset apurahat väitöskirjatutkijoille (enintään nelivuotinen apuraha)
  • Henkilökohtaiset apurahat nuorille post doceille, joilla on max. 5 vuotta väitöksestä (enintään kaksivuotinen apuraha)
  • Apurahat jalkautushankkeisiin, jossa tutkimus siirtyy käytäntöön tiedon tuottajien ja käyttäjien yhteistyössä (enintään yksivuotinen apuraha)

Lue tarkemmat kuvaukset apurahatyypeistä ja haun kriteereistä täältä.

Jaamme syksyn haussa yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Pääpainomme on tutkimusapurahoissa. Edellisvuosien tapaan apurahaa voi hakea hankkeisiin, joissa ratkaistaan yhtä tai useampaa alla mainittua ilmiötä, joka uhkaa luonnon järjestelmiä.

  • Ilmastonmuutos
  • Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
  • Luonnonvarojen käytön kestävyys
  • Vesiriskit
  • Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Mistä lisätietoa ja -apua?

Järjestimme 9.6. infotilaisuuden vuoden 2022 apurahahausta. Vuoden 2021 striimin löydät tämän linkin takaa. Vuoden 2022 infotilaisuutta ei striimattu, mutta kalvot ovat luettavissa täältä

Pohditko, sopiiko juuri sinun hankkeesi Nesslingin Säätiön rahoitettavaksi? Entä mitä asioita hakemukselle pakollista viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida? Elokuusta alkaen voit varata meiltä sparrausaikoja apurahahakemuksen kirjoittamiseen varauskalenterin kautta. Tiedotamme somessa varauskalenterin avautumisesta!

Lue blogistamme, miten rahoitettavat hankkeet valitaan.