Yli-Hemminki Pirjo

Tavoite on tutkia voiko suomalaiseen peltomaahan vuosikymmenien aikana kertynyttä lannoitefosforia saada kasvien käyttöön hyödyntämällä kasvien ja juuristomikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita ja biologisia mekanismeja. Seosviljelyyn valitaan kasvilajeja, jotka ottavat ravinteita tehokkaasti maasta, tuottavat juurieritteitä ja pitävät yllä symbioottisia juuristomikrobeja ja fosforia louhivia bakteereja. Tavoitteena on viljelykäytäntö, joka hyödyntää ravinteita tehokkaasti ja tuottaa myytävää ravinteikasta satoa joka vuosi.