Nikkanen Maija

Tutkimus selvittää myrskyjen vaikutusten ja niihin varautumisen jakautumista yhteiskunnan toimijoiden kesken Suomessa ja pureutuu mahdollisiin ristiriitatilanteisiin myrskyjen vaikutusten ja varautumistoimien välillä. Laajempana tavoitteena on tutkia ilmastomuutoksen sopeutumisen vastuiden jakautumista kehittyneissä maissa.