Xie Long

Projektin tavoitteena on luoda malli vertikaaliselle puutarhajärjestelmälle, jonka avulla voidaan lievittää hulevesien aiheuttamia ongelmia urbaaneilla alueilla. Aiempien tutkimusten perusteella vastaavien rakenteiden kykyä pidättää ja suodattaa hulevesiä voidaan parantaa tekemällä muutoksia kasvilajeihin, maaperätyyppiin, mikrobikantaan sekä huleveden kulkureittiin. Projektin aikana tehdyt havainnot huomioidaan tuotteissa, joilla kestävämmät hulevesien hallinnan keinot jalkautetaan kaupunkeihin.