Varis Eveliina

Hankkeessa kehitetään korimalli Suomen uhanalaisista lajeista ja niiden tyypillisistä elinympäristövaatimuksista ja laaditaan tästä kuvitettu opas, josta tulee työkalu käytännön metsänhoitoon. Mallissa korostuu käytettävyys ja kustannustehokkuus. Näin varmistetaan sen hyväksyttävyys ja laaja käyttöönotto. Hankkeen tavoitteena on hillitä uhanalaistumiskehitystä suomalaisissa talousmetsissä.