Törmänen Tea

#Ilmastonmuutos ja energia – tiedettä diginatiiveilleHankkeen tavoitteena on 1) levittää tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen torjuntakeinoista sekä energiantuotannon ja -käytön vaikutuksista ”Tube”-videoita käyttäen sekä ylipäänsä lisätä nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen; 2) kehittää lukioiden opetusta ilmastonmuutosaiheista ja kokeilla uutta menetelmää tieteellisen tiedon jakamiseen sekä hyödyntää lähestymistapaa asiantuntijapaneelin edustamissa yliopistoissa ja laitoksissa.