Toivanen Maija

Kansainvälisen eliömaantieteen seuran tieteellinen kokousKansainvälisen eliömaantieteen seuran tieteellinen kokous. Kokouksessa keskitytään uusimman eliömaantieteellisen tutkimuksen ja sen menetelmien esittämiseen, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää luonnon monimuotoisuuden vähenemistä muuttuvassa maailmassa. Esittelen tuoreita tuloksia innovatiivisesta väitöstutkimuksestani; kuinka uudenlaisten geodiversiteetti-indeksien avulla voidaan paremmin selittää pohjoisten järvien ja jokien biodiversiteettiä.