Suomalainen Sini

Poistotekstiilit hyötykäyttöönHankkeessa kasvatetaan kotimaisen teollisuuden valmiutta ottaa käyttöön kierrätystekstiileistä jalostettavia materiaaleja. Hankkeessa toteutetaan avoin video- ja online-kurssi ja fasilitoidaan pienryhmätapaamisia tavoitteena luoda uusia kiertotalouden mukaisia teollisia symbiooseja poistotekstiilien ympärille. Näin edistetään Suomeen ja Eurooppaan rakentuvaa tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiä.