Scherer Antoine

Rewilding, ’villiinnyttäminen’ strategiana yhdistää ekologista ennallistamista, luonnonsuojelua ja sosiaalitieteitä – Mutta miten voimme mitata rewilding-toimien tehokkuutta?”Tämä tohtorinväitöskirja työ keskittyy tarkastelemaan ”rewilding”-käsitettä, joka voidaan kääntää villiinnyttämiseksi. Se on luonnonsuojelupolitiikan ja -alan uusi käsite, jonka avulla voidaan tehokkaasti ennallistaa ja suojella luontoa samalla voimauttaen paikallisyhteisöitä. Väitöskirja arvioi kansainvälisen luonnonmonimuotoisuus- ja ilmastonsuojelupolitiikan näkökulmasta, miten rewilding-toimien menestystä voidaan arvioida. Työssä yhdistetään innovatiivisesti biologisia ja yhteisöpohja