Rajala Taneli

Tutkimuksessa kehitetään yhteistoiminnallisen hallinnan tapoja sellaisiin kemikaalipolitiikan kysymyksiin, jotka ovat yleisen edun kannalta kriittisiä mutta joissa perinteinen sääntely takkuaa kemikaalivaaroihin kytkeytyvän epävarmuuden vuoksi. Työ avaa suomalaisen kemikaalihallinnan jännitteitä ympäristötoksikologisen tutkimustiedon valossa ja tähtää kestävämpiin kemikaalikäytäntöihin. Tulokset sisältävät sekä loppukäyttäjille soveltuvia tapoja osallistua yhteistoiminnalliseen hallintaan että sosio-teknisiä ehdotuksia systeemisiksi uudistuksiksi, jotka pienentävät riskipitoisten kemikaalien kuormaa ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteiselle terveydelle.