Pekkinen Simo

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun vihreän vedyn hyödyntäminen teollisuudessa vaatii vedyn varastointia suuressa mittakaavassa ja näiden järjestelmien käytännön toteutukseen liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä vetykaasun varastoinnin rajoitteista ja mitä käytännön toimia vaaditaan varastointijärjestelmien saumattomaan toimintaan. Hankkeessa tutkitaan vetyvarastoja systeeminäkökulmasta osana vetytaloutta mitoituksen ja talouden näkökulmasta. Vetykaasun käyttäytymistä varaston sisällä tutkitaan sekä simulaatioiden avulla että kokeellisesti.