Mansikka-aho Anette

Ilmastokriisi on luonut kiireellisen tarpeen kehittää kasvatuksellisia keinoja edistää kestävyysmuurosta. Tämä tutkimus keskittyy sukupolvien välisiin ilmastokeskusteluihin ja niiden mahdollisuuksiin edistää maailmankatsomuksen ja käyttäytymisen muuttamista kestävämmiksi. Keskeisenä tavoitteena on luoda teoria käänteisestä kasvatuksesta (reverse pedagogical relationships, RPR) ympäristökasvatuksen alalla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kasvatussuhteiden rakentumista ja dynamiikkaa sukupolvien välisissä ilmastokeskusteluissa ja tarjotaan innovatiivinen lähestymistapa RPR:ään perustuvien ympäristökasvatuksen menetelmien toteuttamiseen ja harjoitteluun kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.