Luukkanen Roosa

Kuluttajanäkökulman huomioiminen on keskeistä kehitettäessä uusia, ravitsemuksellisesti ja ekologisesti kestäviä ruokia, sillä vain sellaiset elintarvikkeet, jotka tulevat kuluttajien keskuudessa hyväksytyiksi ja omaksutuiksi, voivat menestyä ja osaltaan vauhdittaa kestävämmän ruokajärjestelmän rakentumista. Kestävämpiä tuotteita, etenkin kasviperäisiä vastikkeita eläinperäisille tuotteille, on jo paljon saatavilla, ja uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti. Niiden vakiintuminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta, ja tällä hetkellä ymmärrys prosesseista, joiden myötä uudet elintarvikkeet juurtuvat osaksi kuluttajien arkea, on osin puutteellista. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen miltä sosiaalisen normalisoitumisen prosessit näyttävät kasvipohjaisen ruoan kontekstissa, ja pyrin selvittämään mitä uusien elintarvikkeiden normalisoituminen vaatii.