Haldin Jannica

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä Itämeren ekosysteemistä, ihmisen monimutkaisesta vuorovaikutuksesta sen kanssa sekä biologisen monimuotoisuuden roolista kestävien luonnonjärjestelmien perustana.
Tämän hankkeen tarkoituksena on:

1) Mukauttaa olemassa oleva yhteistyöstrategiapeli sisällyttämään Itämeren meren ekosysteemin keskeiset elementit yhteistyössä alkuperäisten kehittäjien kanssa.
2) Osallistaa viiteryhmä, johon kuuluu tiedemiehiä, poliittisia päättäjiä, kasvattajia ja lapsia mahdollisten muutosten (esim. vaikeustasojen) tunnistamiseen, saatavilla olevien tukimateriaalien sisällyttämiseen opettajille ja ekologisten vuorovaikutusten virheettömyyden varmistamiseen.
3) Kehittää lautapeli- ja digitaalinen versio (vapaasti saataville) ja varmistaa niiden laaja saatavuus.