Millei Zsuzsa

Hanke hyödyntää tamperelaisen päiväkodin suunnittelussa syntynyttä katsetta mikrobeihin. Päiväkodin rakentaminen vastaa tutkimustietoon, jonka mukaan lasten heikko vuorovaikutus mikrobien kanssa kaupunkiympäristössä on yhteydessä immuunisäätelyn epätasapainoon. Tuotamme ymmärrystä lapsista monien mikrobiyhteyksien myötä rakentuvina ’sisäkkäisinä ekosysteemeinä’. Projektin pyrkii ymmärtämään enemmän mikrobien ja ihmisten monimutkaisista suhteista päiväkotiympäristössä ja tuottamaan tämän pohjalta näitä suhteita huomioivaa pedagogiikkaa. Mikromaailmoja tehdään näkyviksi ja samaistuttavammiksi ekologin johdolla metagenomiikan keinoin. Taiteilijat ohjaavat osallistujia ajattelemaan, tuntemaan ja aistimaan maailmaa mikrobien maailmojen kautta. Lapsuudentutkimuksen asiantuntijat ja opettajat tutkivat, miten lisääntyvä tietämys ja huomaamisen taidot muokkaavat mikrobeihin liittyviä havaintoja, tunteita ja käytäntöjä ja edistävät eettistä suhdetta mikrobeihin. Projektissa tuotetut pedagogiset tarinat, tieteellinen artikkeli ja taideteokset viestivät asiantuntija- ja julkisyhteisöille ihmiselämän, terveyden ja kukoistavien lajirikkaiden ympäristöjen riippuvuussuhteista ja näiden suhteiden vaalimisen tärkeydestä ihmisen hyvinvoinnille.Kohtaamiset pyrkivät edistämään eettistä suhtautumista ja mikrobien moninaisuutta, tunnistaen tämän ympäristönsuojelussa vähäistä huomiota saaneeksi alueeksi, vaikkakin elintärkeäksi ekosysteemisissä muutoksissa.