Ilman, veden
ja maan puolesta

Maj ja Tor Nesslingin säätiön vuosikertomus 2023

Nesslingin säätiö tarjoaa tukea tutkimukselle, mahdollisuuksia kohtaamisille ja tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. Tärkeimmät tiivistykset vuodesta 2023 löydät tältä sivulta. 

Vuoden kohokohdat

2.

Apurahoilla vauhditamme kestävyysmurrosta

28 hanketta ja 2,6 miljonaa euroa

3.

Apurahansaajamme tutkivat…

Vähenevien maakuntien kasvavia tavoitteita ja kaupunkiutopioita.

4.

Mahdollistamme aktiivisen tutkijuuden

Tuimme tutkijoita hakuprosessissa ja sen jälkeen ja tarjosimme koulutuksia.

5.

Teemme rahoitusyhteistyötä muiden kanssa edistääksemme kestävyysmurrosta

Yleisen rahoitushaun ulkopuolella jatkoimme tukeamme yhteisrahoitteisille hankkeille, jotka vahvistavat säätiön strategisia tavoitteita.

6.

Mahdollistamme kohtaamisia ja yhteistyötä

Haluamme mahdollistaa kohtaamisia, sillä tarvitsemme jaettua näkemystä kestävyysmurroksen toteuttamisesta.


Lukuvuosi 2023

Takanani on ensimmäinen vuoteni säätiössä. Se tuntuu paljon pidemmältä ajalta. Olen päässyt tutustumaan niin moneen ihmiseen, asiaan ja paikkaan, että kuukausien tai päivien sijaan haluan laskea vuoden muissa luvuissa. 

Tiedän nyt esimerkiksi 393 tapaa mahdollistaa luonnon järjestelmien ehdolla tapahtuvaa kestävyysmurrosta. Näin monta hakemusta nimittäin saapui yleisen rahoitushaun aikana, ja sain kunnian lukea ne kaikki. Olin valtavan vaikuttunut hakemusten laadusta, kunnianhimon tasosta ja laaja-alaisuudesta.  

Vuoden aikana sain tavata monta kymmentä apurahansaajaamme. Se on ollut minulle tärkeää, sillä hakeuduin Nesslingin säätiöön muun muassa sen takia, miten säätiö työskentelee apurahansaajiensa kanssa. Emme ole vain rahoitusautomaatti, vaan haluamme tukea tutkijoita ja hankkeita toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Viime vuonna laajensimme tätä toimintaa lanseeraamalla Nessling Impact -ohjelman. Ohjelma tähtää siihen, että Nesslingin säätiön rahoittamien tutkijoiden ja hankkeiden työ siirtyy yhteiskuntaan vauhdittamaan luonnon järjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta. 

Olin mukana kolmen koplassa, kun Nessling jakoi kolmen säätiön yhteistyöllä toteutettavan Sininen pallo -palkinnon. Nuoret voittajat ovat hieno esimerkki kekseliäisyydestä ja tarmokkuudesta. On ollut hienoa päästä tutustumaan säätiömaailmaan erilaisten yhteistyöprojektien kautta. Uskon, että säätiöillä on kriittinen ja edelleen kasvava rooli kestävyysmurroksen edistämisessä. Kiitos yhteistyökumppanimme TAH-säätiö, Svenska litteratursällskapet i Finland, Koneen säätiö ja monet muut! 

Myös säätiöyhteistyöllä toteutuneen Puistokatu 4 -hankkeen pilottivuosi oli vauhdikas yksivuotinen täynnä tapahtumaa ja yhteisöllisyyttä. Puistokatu 4 on myös säätiön toimiston koti, ja sen asukkeina me säätiön työntekijät pääsemme päivittäin inspiroitumaan tapahtumista ja kohtaamisista tutkijoiden ja toimijoiden kanssa.  

Vuoden isoin luku ovatkin lukemattomat kohtaamiset ihmisten kanssa, jotka omilla tavoillaan toteuttavat samaa tavoitetta kuin säätiö, eli rakentavat ekologisesti kestävää maailmaa. Nämä kohtaamiset herättävät toiveikkuutta, inspiroivat ja rakentavat uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Kiitos Nesslingin säätiön tiimi, Ympäristötiedon foorumi, säätiön hallitus ja asiantuntijat, apurahansaajat, Puistokatu 4:n yhteisö ja säätiön monien sidosryhmien edustajat! 

Maj ja Tor Nesslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Katja Bargum


Apurahoilla vauhditamme kestävyysmurrosta

Missiomme on etsiä systeemisiä ratkaisuja ekologisesti kestävään tulevaisuuteen. Vuonna 2023 rahoitimme yleisessä rahoitushaussa hankkeita, jotka edistävät luonnonjärjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta.  

Rahoitushakuun saapui 393 hakemusta. Suomessa tehdään huippulaadukasta, ekologisesti kestävää tulevaisuutta edistävää tutkimusta monella eri tieteenalalla – tämä näkyi hakemusten laadussa. Rahoitettavaksi valikoituneiden hankkeiden joukossa oli myös paljon monitieteisiä tutkimushankkeita. 

Myönsimme rahoitusta yhteensä 2 611 638 euroa 28:lle hankkeelle. Rahoitusta sai seitsemän tutkimustiedon jalkautushanketta, seitsemän postdoc-hanketta ja 14 väitöskirjahanketta. 

Rahoituksen saaneet edustavat 10:tä eri yliopistoa, tutkimuslaitosta tai muuta organisaatiota.  

Uudet apurahansaajamme ratkovat muun muassa seuraavia kysymyksiä:  

Millaiset mahdollisuudet kansalaisilla on osallistua saastuneen maan kunnostamiseen ja ennallistamisprosesseihin? Miten ilmastokasvatusta saaneet nuoret voivat levittää tietoa vanhemmille sukupolville? Miten mikrobit saadaan päiväkoteihin? Miten vetykaasua kannattaa varastoida? 

Rahoitetut hankkeet

Yhteensä: 2 611 638 €

Rahoitetut hankkeet tieteenaloittain

Yhteensä: 28 hanketta


Apurahansaajamme tutkivat…

Kuva Emel Tuupaisesta sisätiloissa, katsoo sivulle, pehmeä valaistus

Vähenevät maakunnat, kasvavat tavoitteet - "Suunnittelijoiden potentiaali käytetään väärin", sanoo Emel Tuupainen

Tilalliselta suunnittelulta ja maankäytöltä vaaditaan yhä enemmän osallistumista talouden kasvattamiseen. Vähenevät maakunnat toimivat Emel Tuupaisen väitöskirjassa esimerkkinä kestävyyssirtymän suunnittelun keskeisistä hankauskohdista.

Lue lisää

Postdoc-tutkija Linda Karjalainen tekee näkyväksi kansalaisten kaupunkikehittämistä: “Kaupunkilaisten toiminta ja visiot kestävistä kaupungeista tuovat toivoa”

Ruohonjuuritason utopioita ihmislähtöisistä ja kestävistä kaupungeista eletään jo todeksi. Kaupunkitutkija Linda Karjalainen keskittyy niiden näkyväksi tekemiseen ja kehittää väylää, jonka avulla tutkimustieto voi tukea visioiden toteutumista.

Lue lisää

Sodankylässä toimivat kaivosyhtiöt ja paikallisyhteisön edustajat ovat vuoden ajan rakentaneet yhdessä kaivostoiminnan vesistö- ja kalastovaikutusten yhteisseurannan mallia.

Nesslingin säätiön rahoittamaa ja Akordin toteuttamaa työtä varten koottiin seurantaryhmä, joka tunnisti yhdessä lakisääteisen lupaehtojen mukaisen vesistöseurannan ylittäviä tietotarpeita, suunnitteli yhteisseurannan tapoja ja sopi sen toteutuksesta.

Lue lisää

Yhteisöviljely vahvistaa sosiaalisia suhteita ja ekologisia arvoja urbaaneilla alueilla

Miten viljelmän voi perustaa ja kuinka nämä urbaanit viljelmät juurtuvat paikoilleen? Kestävän elämän siirtymäliike Jalotus ry keräsi yhteisöviljelmien aktiivien kokemukset ja vinkit yhteen.

Lue lisää

Mahdollistamme aktiivisen tutkijuuden

Tuimme tutkijoita hakuprosessissa ja sen jälkeen ja tarjosimme koulutuksia

Järjestimme tutkijoille ja hankkeille henkilökohtaista sparrausta ennen yleistä rahoitushakua. Annoimme henkilökohtaista palautetta hakemuksesta haun jälkeen yhteensä 89:lle hakijalle, jotka jäivät ilman apurahaa. Kannustamme ja koulutamme rahoituksen saaneita tutkijoita aktiiviseen vaikuttavaan tutkijuuteen, johon kuuluu yhteiskunnallinen keskustelu ja viestintä. Vuonna 2023 annoimme tutkijoille ohjausta blogitekstien kirjoittamiseen ja järjestimme koulutuksia: sosiaalisen median koulutuksen, tietokirjan kirjoittamisen koulutuksen sekä viestintä- ja vuorovaikutuskoulutuksen yhdessä Koneen Säätiön kanssa. Lisäksi järjestimme yhteisen tapaamisen uusille apurahansaajillemme, jossa he pääsivät verkostoitumaan. 

Autamme tuomaan tietoa yhteiskunnan käyttöön

Tutkimustulokset eivät siirry tutkijan työpöydältä tai tutkimusjulkaisuista itsestään yhteiskuntaan ja kestävän tulevaisuuden rakennuspalikoiksi. Kannustamme tutkijoitamme eri tavoin aktiiviseen tutkijuuteen, eli sellaiseen tutkijan uraan, jossa viestintä ja vuorovaikutus ovat olennainen osa tutkijan työtä. Pyydämme tutkijoita raportoimaan tutkimusjulkaisujen lisäksi myös tekemästään yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Raportoiduista tiedoista käy ilmi, että rahoittamamme tutkijat ovat omaksuneet aktiivisen roolin yhteiskunnassa. Vuonna 2023 apurahansaajistamme 50 raportoi tutkimusjulkaisunsa ja muun yhteiskunnallisen aktiivisuutensa. Yhteensä tutkimusjulkaisuja syntyi 117 kappaletta ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aktiviteetteja 224 kappaletta. Apurahansaajat raportoivat muun muassa kirjoittaneensa mielipidekirjoituksia ja kritiikkejä, esiintyneensä mediassa, tehneensä tietokirjan ja olleensa aktiivisia sosiaalisessa mediassa. 

Tieteelliset julkaisut ja muu
yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Muu yhteiskunnallinen
vaikuttavuus


Teemme rahoitusyhteistyötä muiden kanssa ympäristön hyväksi edistääksemme kestävyysmurrosta

Yleisen rahoitushaun ulkopuolella rahoitimme tai jatkoimme rahoitustamme hankkeille, jotka vahvistavat säätiön strategisia tavoitteita.

Nuorten ilmastohuippukokous 18.11.2023


Mahdollistamme
kohtaamisia ja yhteistyötä

Haluamme mahdollistaa kohtaamisia, sillä tarvitsemme jaettua näkemystä kestävyysmurroksen toteuttamisesta.

Puistokatu 4 vakiinnutti toimintansa Tieteen ja toivon talona

Puistokatu 4:n julkisivu. Kuva: Joel Haapamäki.

Puistokatu 4, eli Tieteen ja toivon talo, on Nesslingin säätiön ja TAH-säätiön yhteishanke. Sen tavoitteena on purkaa ympäristökeskustelun siiloja ja katalysoida ekologisessa kriisissä tarvittavaa nopeaa kulttuurinmurrosta. 

Puistokatu 4:ssä sijaitsevat sitä rahoittavien säätiöiden ja Ympäristötiedon foorumin toimistot. Lisäksi siellä työskentelee toimija-jäseninä eri alojen osaajia, jotka ratkovat ekologista kriisiä. Talon ylimmän kerroksen tiedevintillä työskentelee eri alojen tutkijoita, joiden työ liittyy myös ekologiseen kriisiin. Puistokadulla toimii ravintola ja sieltä voi myös vuokrata kokous- ja tapahtumatiloja. Vuoden 2023 aikana Puistokatu 4:ssä järjestettiin yhteensä noin 50 tapahtumaa, joissa oli noin 2000 kävijää. Erilaisten yhteistyökumppanien kanssa mahdollistettiin monimuotoinen osallistujajoukko vauvoista presidenttiin ja nuorista aktivisteista suuyritysten toimitusjohtajiin.

Ympäristötiedon foorumi tuo tutkimuksen päätöksentekoon

Ympäristötiedon foorumin Johanna Riitakorpi ja Kaisa Välimäki. Kuva: Joel Haapamäki.

Ympäristötiedon foorumi edistää tutkitun ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Se on perustettu vuonna 2010 ja rahoitamme sitä yhdessä Koneen Säätiön kanssa. Vuonna 2023 Ympäristötiedon foorumissa jatkoivat työskentelyä toiminnanjohtaja Johanna Riitakorpi ja koordinaattori Kaisa Välimäki

Ympäristötiedon foorumi järjestää erilaisia tapahtumia ja fasilitoi tutkijoiden ja päättäjien kohtaamisia ympäristöalan uusimman tieteellisen tiedon välittämiseksi yhteiskunnallisen päätöksenteon ja hallinnon tarpeisiin. Vuonna 2023 Ympäristötiedon foorumi järjesti yhdessä sidosryhmiensä kanssa yhteensä 5 avointa tapahtumaa, joista suurin oli eduskuntavaalien alla päättäjien luonto- ja ilmastotentti. Kesäkuussa 2023 yhteistyössä Nesslingin säätiön ja Koneen Säätiön kanssa järjestetty Ympäristödialogeja-keskustelutilaisuus käsitteli vaikuttajien valtaa ja vastuuta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Vuonna 2023 valmistui myös YTF:n vaikuttavuuden arviointi, jonka perusteella YTF:n toiminta oli vaikuttavaa ja se oli onnistunut lisäämään kohtaamispaikkoja tieteen ja päätöksenteon rajapinnalle sekä nostamaan esiin ympäristöön liittyviä ilmiöitä uudessa valossa. 

Palkitsimme uudelleenkäytettävien pakkausten innovaattorit

Iida Miettinen, Karri Lehtonen ja Eero Heikkinen.

Vuoden 2023 Sininen pallo -ympäristöpalkinto myönnettiin Kamupakin kolmelle perustajalle, Iida MiettiselleKarri Lehtoselle ja Eero Heikkiselle. Palkinnon perusteena oli, että Kamupakin perustajien kehittämä ratkaisu vähentää ympäristöä kuormittavien kertakäyttöisten noutoruokapakkausten tarvetta ja antaa kuluttajille mahdollisuuden valita noutoruualleen kestävämmän pakkauksen. Kamupakin ratkaisu on tarjota ravintoloiden käyttöön uudelleenkäytettäviä pakkauksia, jotka pysyvät kierrossa digitaalisen pantin avulla. 

Palkinto on arvoltaan 100 000 euroa ja se jaettiin nyt kolmatta kertaa. Palkinnon jakavat yhdessä Nesslingin säätiö, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Svenska litteratursällskapet i Finland.

Yhdistimme tohtorit ja yritykset

Osallistuimme PoDoCo- eli Post Docs in Companies -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti. Ohjelmassa mukana olevat säätiöt sitoutuvat rahoittamaan tohtorien vuoden tutkimustyöskentelyn, jonka jälkeen tohtori siirtyy soveltamaan tutkimustuloksiaan yrityskumppanille. Rahoitimme vuonna 2023 ohjelmassa kahden tohtorin työllistymistä. 

Lue koko vuoden 2023 toimintakertomuksemme tästä.