Tietoa vesien tilasta kaikille- lähikaupasta!

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön sekä Vanajavesisäätiön rahoittama Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hanke päättyi vuoden vaihteessa. Vuoden kestänyt hanke testasi uudenlaista ympäristöviestinnän muotoa: Vanajavesikeskuksen jatkuvatoimisten mittauslaitteiden välittämä tieto ohjattiin neljän K-kaupan monitoreihin reaaliaikaisesti kaikkien ulottuville.

Tiedon esittäminen mielenkiintoisesti ja havainnollisesti oli haasteellisesti sekä viestinnällisesti että teknisesti. Hankkeen alkumetreihin voi tutustua viime kesäkuussa julkaistussa blogissa.

Yksinkertaistetussa vesientilaesityksessä näytettiin paikallista, kaupan lähivesistöstä mitattua veden sameustietoa sekä ilman ja veden lämpötilatietoja. Esityksen tietoja seuraamalla kaupan asiakkaat saivat kuvan sameuden vaihtelusta päivien, viikkojen ja vuodenaikojen välillä, miten sateet vaikuttavat sameusarvoihin sekä millainen veden ja ilman lämpötila lähivesistön alueella vallitsi. Kauppojen asiakkailta ja kauppiailta kerätyt palautteet kertoivat vesientilaesityksen olleen kiinnostava, ymmärrettävä ja ilmeeltään miellyttävä. Sameustiedon lisäksi veden ja ilman lämpötilatietoja pidettiin hyvänä lisänä esityksessä. Olipa yksi kauppias jäänyt koukkuunkin esityksen seuraamiseen!

Kontio_kuvitus

Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hanke toteutettiin oikeaan aikaan teknisten valmiuksien kehittymisen kanssa. Hankkeessa käytettyjen pienoistietokoneiden konsepti oli olemassa, mutta teknisestä toteutuksesta vastannut ympäristömonitorointiyritys Masinotek Oy rakensi ne ensimmäistä kertaa tämän hankkeen aikana. Samoin pienoistietokoneiden hallintapalvelu, MasMonitor, kehitettiin välittämään tietoa eri laitteilta ja rajapinnoista sekä säätelemään pienoistietokoneen esitystä.

Tuotantovaiheessa ongelmia aiheuttivat langattomat internet-yhteydet, sillä verkon kaatumisen jälkeen pienoistietokoneet oli käynnistettävä paikanpäällä uudelleen. Myös tietolähteitä jouduttiin muuttamaan mm. veden lämpötilatietojen osalta, kun osa mittauslaitteista nostettiin talviteloille loppusyksystä. Ilmenneet häiriöt eivät aiheuttaneet kuitenkaan pitkiä katkoksia vesientilaesitykseen, sillä esimerkiksi tietolähteet vaihdettiin käden käänteessä Helsingin yliopiston ja SYKEn rajapintoja hyödyntämällä.

Hankkeen luoman konseptin soveltamismahdollisuudet ovat rajattomat. MasMonitor -monitorointipalvelun kautta on mahdollista koota ja välittää tietoa eri mittauslaitteista sekä toimijoiden tuottamista lähteistä rajapintoja hyödyntämällä. Esitykset voidaan räätälöidä eri käyttäjäryhmiä palvelemaan: esimerkiksi mökkiläiset voisivat saada tietoa sinilevätilanteesta ja vedenpinnan korkeudesta, veneilijät lähisataman syvyydestä ja palveluista, ja maanviljelijät sademääristä sekä peltomaan eri parametreistä. Esityksiin voidaan yhdistää sekä paikallista että valtakunnallista tietoa. Lisäksi esityksiin on mahdollista liittää reaaliaikaista valokuvamateriaalia kohteesta, esimerkiksi näkymä pellolta tai joen penkalta. Tietoa voidaan esittää kauppojen monitorien lisäksi mm. organisaatioiden, yritysten tai oppilaitosten toimitiloissa tai miksei myös pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi yksittäisellä maatilalla.

Tämä on nykypäivää. Tällainen ympäristötieto tavoittaa.

Heidi_Kontio_Vanajavesi

Heidi Kontio
heidi.kontio(at)vanajavesi.fi

Kirjoittaja toimii Vanajavesikeskuksen ympäristökoordinaattorina ja Nesslingin Säätiön rahoittaman ”Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin” –hankkeen ”työrukkasena”

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajantasalla ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.


Lisää aiheesta