Rehtorit voivat kehittää kouluistaan ekologisen jälleenrakennuksen muutosvoimia

Kasvatuksen ja koulutuksen alalla kestävän tulevaisuuden kysymyksiä on lähestytty perinteisesti kehittämällä opetussuunnitelmia ja pedagogiikkaa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt koulujen oppimis- ja toimintakulttuurin kokonaisvaltainen uudistaminen, jota ekokriisin vuoksi tarvittaisiin. Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön valmennusohjelmassa koulujen rehtorit saavat tietoja ja työkaluja, joiden avulla he voivat kehittää kouluistaan ekologista jälleenrakennusta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia muutosvoimia, kirjoittavat apurahansaajamme Otto Tähkäpää ja Erkka Laininen.

Ekologisen kriisin pysäyttäminen ja kestävän tulevaisuuden turvaaminen edellyttää yhteiskuntien nopeaa ja kokonaisvaltaista ekologista jälleenrakennusta. Sillä tarkoitetaan yhteiskuntamme keskeisten toimintojen kuten liikkumisen ja asumisen sekä ruoan- ja energiantuotannon rakentamista uudelleen fossiilivapaalle sekä luonnonvaroja ja biodiversiteettiä vaalivalle perustalle.

Kyseessä ei ole pelkkä insinöörien projekti. Tarvitsemme myös nykyisen materialististen arvojen pohjalle rakentuvan kulttuurimme uudistumista ekologista kestävyyttä ja merkityksellistä elämää korostavaan kulttuuriin.

Ekologisessa jälleenrakennuksessa kasvatuksella ja koulutuksella on ratkaiseva rooli. Niiden avulla voidaan lisätä laajasti eri-ikäisten tietoisuutta elämämme planetaarisista reunaehdoista, uudistaa maailmankuvaamme ja elämäntapaamme sekä vahvistaa taitoja osallistua ja vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Rehtorit muutoksen keskiössä

Kasvatus ja koulutus ovat myös itsessään ekologisen jälleenrakennuksen tarpeessa. Toistaiseksi alalla on lähestytty kestävän tulevaisuuden kysymyksiä ennen kaikkea kehittämällä opetussuunnitelmia ja pedagogisia ratkaisuja. Vähemmälle huomiolle on jäänyt koulujen oppimis- ja toimintakulttuurin kokonaisvaltainen uudistaminen, jonka toteutuksen keskiössä ovat rehtorit.

Vastauksena tähän johtamisen haasteeseen syntyi Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön käynnistämä Kohti ekologista jälleenrakennusta -valmennusohjelma. Syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana siihen osallistui 50 peruskoulun ja lukion rehtoria eri puolilta Suomea. Valmennuksessa rehtorit tutustuivat eturivin asiantuntijoiden johdolla monitieteiseen tutkimustietoon ekologisesta jälleenrakennuksesta, tulevaisuusajattelusta, ekososiaalisesta sivistyksestä ja uudistavasta oppimisesta.

Lisäksi rehtorit käynnistivät projektitehtäviä omissa työyhteisöissään. Näitä olivat muun muassa kestävän kehityksen tiekartan rakentaminen visiotyöskentelyllä opettajien kanssa, tulevaisuusteeman kytkeminen koulun 100-vuotisjuhlaan sekä kestävän tulevaisuuden näkökulman sisällyttäminen opetusharjoitteluun.

Kohti uudistavaa johtajuutta

Rehtoreiden jokapäiväinen työ täyttyy usein välitöntä reagointia edellyttävistä askareista, mikä kaventaa heidän tulevaisuusnäkymäänsä. Valmennuspäivien keskeiseksi anniksi nousikin mahdollisuus pohtia yhdessä tulevaisuutta tavalla, joka ei ole usein mahdollista koulun kiireisessä arjessa. Rehtoreille tehty kysely loi kuvaa siitä, että heidän toiveissaan on vahvistaa ennakoivaa ja uudistavaa johtajuutta omassa työssään.

Kohti ekologista jälleenrakennusta -valmennusohjelma jatkuu syksyllä 2022, jolloin käynnistyvät ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön valmennusryhmät. Valmennukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan verkossa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät hankkeen kotisivuilta.  

Kirjoittajat

Otto Tähkäpää

Kirjoittaja on Tulevaisuuskoulun perustaja sekä Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuusasiantuntija. Työssään hän auttaa eri ikäisi lapsia ja nuoria sekä opettajia ja kasvattajia kuvittelemaan ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Erkka Laininen

Kirjoittaja työskentelee Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiössä kestävän tulevaisuuden oppimisen kysymysten parissa. Hän on erityisen kiinnostunut maailmasuhdetta uudistavasta oppimisesta, ekososiaalisesta sivistyksestä ja tulevaisuusajattelusta.