Wey Laura

Foto-e-Mikrobit-projektin tavoitteena on tuottaa vihreää sähköenergiaa fotosynteettisten bakteerien avulla osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Fotosynteettisillä bakteereilla on kyky tuottaa sähkövirtaa auringonvalosta ja vedestä yhteyttämisen sivutuotteena, ja ne voidaan valjastaa bioteknisiin aurinkosähkösovelluksiin (BPVt) tuottamaan kestävää sähköenergiaa. BPV-sovellusten teoreettinen sähköntuotanto on samaa luokkaa aurinkopaneelien kanssa, mutta tämänhetkinen tehokkuus on 10 kertaa matalampi. Foto- e-Mikrobit-projekti tulee tehostamaan BPV-sovellusten tehokkuutta poistamalla kilpailevia elektroninieluja yhteyttävistä bakteerisoluista ja optimoimaan kestäviä elektrodimateriaalia suurempien solulatausten mahdollistamiseksi.