Suonpää Visa

Taidelähtöisen, monialaisen Erillään katoamme -hankkeen tavoitteena on tuoda esiin maaperämikrobien moninaisuutta ja havainnollistaa niiden mahdollisuuksia maaperän ennallistamisessa. Tavoitteena on jalkauttaa maaperään liittyvää monitieteistä tutkimusta yhteisöllisen, osallistavan toiminnan keinoin sekä luoda hetkiä ja paikkoja eri toimijoiden kohtaamiselle.

Ilmastonmuutoksen tuoma kuivuus ja kuumuus sekä maaperän pilaantuminen ja mikrobiköyhyys kysyy keinoja mm. kaupunkimetsien tai saastuneiden maa-alueiden elvyttämiseen. Hanke käsittelee mikrobiyhteisöjen siirtoa ja sen mahdollisuuksia tukea puiden istutusta. Metsä astiassa, yhteisöllisessä rituaalissa, hanke kantaa ympäristön monimuotoisuuden arvoa.