von der Pütten Tuija

Oikeudellinen näkökulma ilmastonmuutokseen ja kansainvälisiin investointeihin.Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tarkastella ilmasto-oikeuden ja investointioikeuden välistä suhdetta. Tutkimuksen tarkempana tavoitteena on selvittää tukevatko investointisopimukset ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä tavoitteita Pariisin sopimuksen mukaisesti ja kannustavatko investointisopimukset ilmasto-ystävällisiin investointeihin. Tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin kansainvälisen investointioikeuden periaatteita, EU:n kansainvälisiä investointisopimuksia ja Suomen kahdenvälisiä investointisopimuksia.