Vekuri Henriikka

Hankkeen tavoitteena on kehittää työkalu, jolla voidaan arvioida kasvihuonekaasujen vuomittauksiin perustuvien hiilitaseiden luotettavuutta. Työkalua tarvitaan maaperän hiilensidonnan lisäämiseen tähtäävien toimien vaikutusten vertailuun ja todentamiseen.