Vanhanen Tuomas

Sektorikytkentä energiajärjestelmän joustojen mahdollistamiseksi kaupunkialueellaTutkimukseni tavoite on poistaa esteitä, joita esiintyy globaalisti vähäpäästöisen energiantuotannon integroimisessa energiajärjestelmään. Tutkimus keskittyy sähkön, lämmön, kaasun ja liikenteen sektorikytkentään. Tutkimuksen tuottama tieto sekä fasilitoimani yhteiskunnallinen keskustelu hyödyttää alan regulaation sekä uusien liiketoimintamallien kehitystä. Tässä tavoitteessa onnistuessaan tutkimus edistää energiamurrosta ja johtaa ilmastonmuutoksen nopeampaan rajoittamiseen.