Tuupainen Emel

Väitöskirjassa tarkastellaan kestävyysmurroksen suunnitteluun liittyviä sosiaalisia ja poliittisia muutoskyvykkyyden haasteita oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on paljastaa esteet, joita nykyiset suunnittelujärjestelmää määrittävät taloudelliset normit asettavat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän tielle, ja esittää strategisia lähestymistapoja näiden esteiden yli pääsemiseksi maankäytön suunnittelussa. Esimerkkinä käytetään ennallistamista, sillä ennallistaminen harvoin toteuttaa uusliberaalille talousajattelulle tyypillistä taloudellisen kasvun tai tehokkuuden tavoitetta. Väitöskirjaopintojen osana järjestetään lisä- ja jatkokoulutuskurssi talouspolitiikasta ja yhdyskuntasuunnittelusta vähenevien alueiden suunnittelijoille ja muille kiinnostuneille.