Tolonen Katri

Uusia menetelmiä Suomeen rantautuneen vieraslajin, hyytelösammaleläimen (Pectinatella magnifica), leviämistapojen selvittämiseksi sekä leviämisen kontrolloimiseksi Tutkimuksessa selvitetään uusia menetelmiä apuna käyttäen Suomeen rantautuneen vieraslajin, hyytelösammaleläimen (Pectinatella magnifica) leviämistä ja leviämistapoja Suomessa. Samalla selvitetään, millaisissa ympäristöolosuhteissa laji viihtyy sekä testataan toimenpiteitä leviämisen kontrolloimiseksi. Tutkimuksesta saatava tieto on merkittävässä roolissa hyytelösammaleläimen torjumiseksi tähtäävissä toimissa.