Takkinen Pasi

Kestävyydenjälkeisyyden ja kestämättömän tekniikkasuhteen kasvatusfilosofiset seurauksetVäitöskirjatyö tutkii kestävyydenjälkeisyyden kasvatusfilosofisia ongelmia. Ajatus ympäristökatastrofin pysäyttämättömyydestä johtaa väistämättä ympäristökasvatuksen filosofisten perusteiden uudelleenarviointiin. Tämä menetetyn tulevaisuuden dilemma näkyy nuorten ilmastolakko-liikkeessä. Näiden kysymysten rinnalle tuodaan tekniikanfilosofinen näkökulma, joka valottaa ympäristötuhon syitä, kestävyyspyrkimyksen haasteita sekä tietoisen teknologiasuhteen tärkeyttä kasvatuksessa.