Sormunen Jani

Urbaanit puutiaiset -projektin päämääränä on arvioida puutiaisten aiheuttamaa uhkaa kaupunkien puisto- ja ulkoilualueilla, joilla vierailee vuosittain jopa miljoonia ihmisiä puutiaisten aktiivisuusaikana, sekä kehittää keinoja pienentämään puutiaisriskiä näillä runsaasti ihmisiä houkuttelevilla alueilla. Lisäksi projekti pyrkii lisäämään tietoisuutta puutiaisten esiintymisestä rakennetuilla kaupunkialueilla sekä puutiaistarkastusten tärkeydestä myös näillä alueilla ulkoileville.