Snellman Otto

Tiedon, arvojen ja tekojen ristiriidat sekä tekopyhyyssyytökset kukoistavat kestävyysmurroksen kynnyksellä. Väitöstutkimuksessa kehitetään filosofista teoriaa, joka auttaa ymmärtämään tekopyhyyttä ja ristiriitoja ympäristökriisien aikakaudella. Hanke yhdistelee etiikan ja politiikan filosofian tutkimusta yhteiskuntatieteiden ja psykologian tuloksiin. Kehitetty teoria linkittää tekopyhyyden yhteiskunnallisten rakenteiden aiheuttamiin ristiriitoihin ja psykologisiin selviytymiskeinoihin, jotka tekevät ristiriidoista siedettäviä päivittäisessä elämässä. Teorian tarkoituksena on auttaa kestävyysmurrosta ajavia yhteiskunnallisia liikkeitä suhtautumaan tekopyhyyteen, psykologisiin taipumuksiin ja rakenteellisiin ristiriitoihin tavoilla, jotka vahvistavat liikkeitä.