Sarekoski Anniina

Varhaisvaroitusjärjestelmällä voitaisiin vähentää ihmisten ja eläinten sairastuvuutta ja kuolleisuutta, joita tartuntatautiepidemiat ja antibioottiresistenssi (ABR) aiheuttavat valtavissa mittakaavoissa. COVID-19-pandemian vaikutuksesta jätevesipohjainen epidemiologia on kehittynyt nopeasti lupaavaksi tieteenalaksi ja kustannustehokkaaksi väestötason työkaluksi tartuntatautien ja ABR:n seurantaan. Tämä tutkimus tarjoaa maapallon elämää ja resursseja suojelevan lähestymistavan zoonoosien ja ABR-geenien havaitsemiseen, kvantifiointiin ja karakterisointiin jätevesistä Suomessa. Tutkimuksessa hyödynnetään uusia lähestymistapoja ajallisten ja paikallisten trendien analysoinnissa ja rakennetaan helppokäyttöinen jätevesikeskeinen seuranta-alusta useille kliinisesti merkittäville zoonooseille ja ABR-geeneille.