Salminen Teemu

Aerosolien ilmastovaikutusten epävarmuuksien vähentäminen hyödyntäen elementti- ja inversiomenetelmiäVäitöskirjaprojektini tavoitteena on kehitellä elementtimenetelmään ja matemaattiseen inversioon perustuva ratkaisija, jolla voidaan approksimoida aerosolien tuntemattomia prosessinopeuksia ja niiden epävarmuuksia olemassa olevasta mittausdatasta. Kyseinen ratkaisija sisällytetään globaaliin ilmakehämalliin, jolloin aerosolien ilmastovaikutuksia voidaan estimoida tarkemmin.