Saartama Vili

Hankkeessa tutkitaan maatalousmaahan ihmisen toiminnassa päätyneiden mikromuovien ja niiden sisältämien lisäaineiden pitkäaikaisvaikutuksia lieroihin yksilö-, populaatio- ja yhteisötasolla sekä laboratoriossa että kenttäolosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on tutkia, vähentyvätkö tai lisääntyvätkö mikromuovien lierolle aiheuttamat haitat käyttämällä biohajoavia maatalousmuoveja.