Renlund Jenny

Tutkimus lasten esteettisistä kokemuksista ja kollektiivisesta esteettisestä pohdinnasta luonnossa taidelähtöisten menetelmien kauttaVäitöstutkimus tutkii pienten lasten esteettisten luontokokemusten, kollektiivisen esteettisen pohdinnan, sekä taidelähtöisten pedagogisten menetelmien mahdollisuuksia vahvistaa ja tukea pienten lasten (3-9 v) arvostusta ja välittämistä luonnosta. Tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa ja luoda taidelähtöisiä menetelmiä lasten esteettisen lukutaidon kehittämiseksi ympäristökasvatuksessa. This PhD study aims to investigate the potential of aesthetic experience and collective aesthetic reflection through arts-based methods for promoting young children’s (3-9 years) consideration and care for nature. In doing so, the goal is to generate new research knowledge and develop arts-based methods for children’s aesthetic literacy within environmental education.