Pouta Pasi

Kukkivat kaupunkiniityt – miten putkilokasvien monimuotoisuutta voidaan lisätä urbaaneilla uusniityillä?Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa olennaisimmat kaupunkien uusniittyjen kasviyhteisöihin ja niiden monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät sekä selvittää keinoja niiden monimuotoisuuden lisäämiseksi. Perinneniittyjen ja niiden lajiston voimakkaasti uhanalaistuttua erilaiset uusniityt, kuten tienpientareet, maisemaniityt ja joutomaat tarjoavat elinympäristöjä niittylajistolle. Tuotan ekologista ja sosiologista tietoa, jonka avulla niiden monimuotoisuutta voidaan lisätä.