Pietiläinen Sonja

Alueellisen politiikan vihreytyminen: Äärioikeisto, ympäristö ja ilmastonmuutos Suomessa ja Venäjällä Väitöskirjani tutkii laadullisesti radikaalin ja ekstremistisen oikeiston ympäristöideologiaa Suomessa ja Venäjällä. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tutkittua tietoa äärioikeistolaisten ilmastonmuutos- ja ympäristöpolitiikasta ja kehittää äärioikeistoa koskevaa tutkimusta kriittisen maantieteen tutkimusperinteen sisällä. Pyrin kriittisesti tarkastelemaan äärioikeiston ns. totuudenjälkeistä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja tunnistamaan ympäristöretoriikan taustalla olevat motiivit ja intressit. Vaikka on enemmän sääntö kuin poikkeus, että äärioikeisto kieltää ihmisen vaikutuksen ilmastonmuutokseen, tietynlaiset käsitykset luonnonsuojelusta ovat silti vahvasti läsnä heidän ympäristöviestinnässään. Tutkimukseni pyrkii ymmärtämään tätä ’paradoksia’ tutkimalla äärioikeiston ilmasto- ja ympäristöviestinnän sosiaalisia ulottuvuuksia, eli esimerkiksi sitä, mitä identiteettejä, paikkoja ja rajoja äärioikeisto yhdistää käsityksiinsä ilmastosta ja luonnollisesta ympäristöstä.